Naša vizija jeste : Zastava Inpro d.o.o koja na svim tržištima predstavlja sinonim za kvalitet i zaštitu životne sredine.
Za ostvarenje svoje vizije i povećanje svog tržišnog udela Zastava Inpro je razvila,primenila i stalno unapredjuje i primenjuje integrisane sisteme menadzmenta zasnovane na zahtevim a SRPS ISO 9001:2008 i ISO 14001:2005.

Kroz primenu IMS-a opredeljeni smo da:

  • sistemskim,stručnim i osmišljenim radom u svim područijima naše delatnosti ostvarujemo svoje ciljeve
  • zadovoljavamo zahteve i očekivanja naših potrošača i kupaca bez greške i uz minimalne troškove proizvodnje
  • smanjujemo troškove poslovanja,povećamo efikasnost i dobit firme
  • uspostavljanjem efikasne komunikacije sa kupcima,isporučiocima i drugim zainteresovanim stranama razmenjujemo informacije vezane za kvalitet i životnu sredinu
  • striktno poštujemo zakonske propise vezane za kvalitet i zaštitu životne sredine i stalno težimo ka smanjenju potrošnje sirovina i energije,smanjenju emisija u vazduh,vodu i zemljište iz naših procesa,uklanjanjem opasnog otpada koji ne može biti preradjen i smanjenjem opasnosti od hemijskih udesa
  • stalno poboljšavamo znanja i savest zaposlenih o kvalitetu i očuvanju životne sredine,kroz kontinuirano osposobljavanje motivaciju i poboljšanje životnog standarda zaposlenih i uredjenjem radnog i okolnog prostora utičemo na zaposlene
  • neprekidno težimo ka stalnom poboljšanju dostignutog nivoa kvaliteta procesa,proizvoda i organizacije kao procesu koji se nikada ne završava

 

 

Naša misija jeste biti moderna,dinamična i fleksibilna organizacija sa stalnim usvajanjem novih znanja i neprekidno podizati kvalitet svojih usluga.Neprekidno pratiti potrebe kupaca i adekvatno i blagovremeno odgovarati na njih i ostvarivati sa njima partnerske odnose.

Negovati entuzijazam i posvećenost poslu,kao i neprestanu brigu za potrebe zaposlenih i društvene zajednice.

 

 

Joomla templates by a4joomla